ENQUESTA EUROPEA SOBRE LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA

Del 17 de setembre de 2018 al 4 de març de 2019.

La Comissió Europea obre una consulta sobre la nova directiva marc de laigua, a la qual convida a tots els ciutadans i interessats a participar-hi i expressar els seus punts de vista. 

L’objectiu de la consulta és recollir el nombre més gran possible d’opinions sobre la manera en la qual la Directiva marc sobre l’aigua i la Directiva sobre inundacions han contribuït, respectivament, a què es produeixin canvis en la gestió sostenible de l’aigua i la millora de l’estat de les masses d’aigua i a les estratègies per a reduir el risc d’inundacions a la UE.

La consulta recopilarà tant les opinions generals del públic sobre la seva comprensió i relació amb la qüestió de l’aigua, com informació i opinions més especialitzades d’autoritats nacionals, experts i organismes privats responsables de l’aplicació de les Directives sobre elements concrets d’aquestes.

També es pretén conèixer opinions sobre el funcionament i les interaccions entre elles, així com sobre els costos i beneficis que els atribueixen les diverses parts interessades.

Es pot ampliar la informació accedint al següent ENLLAÇ.

I a l’enquesta AQUÍ.

El termini per enviar comentaris romandrà obert fins el 4 de març del 2019.

Publicat el 27 de setembre del 2018