ENQUESTA SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT

Exercici 2016.

Amb caràcter anual i des del 2012, PIMEC i la PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morositat) preparen una enquesta sobre els Terminis de Pagament, amb l’objectiu d’aconseguir informació veraç sobre el comportament dels terminis de pagament al llarg de l’any anterior.

Amb les dades recopilades s’extreuen les conclusions sobre la seva evolució, el compliment real de la normativa antimorositat i l’eficàcia de les mesures adoptades pel Govern en aquesta matèria.  

Per la seva magnitud i fiabilitat, s’ha convertit en referent nacional i europeu, els resultats de la qual constitueixen un instrument molt útil per a la presa de decisions, tant empresarials com institucionals, en matèria de millora del cobrament.

Les persones que vulguin col·laborar, poden contestar aquesta breu ‘enquesta des del següent ENLLAÇ.

 

(Font: PIMEC)

Publicat el 10 de gener del 2017