Entrevista a Saul Pollos-Pirallo

Saul Pollos-Pirallo és el delegat de l’ICOG al Regne Unit.

Interessant entrevista a Saul Pollos-Pirallo, en la qual es destaca la importància dels títols que atorga l’ICOG, entre ells el títol d’Eurogeòleg, com a reconeixement de l’experiència i capacitació professional per exercir l’activitat a l’estranger, i on també queda recollida la seva visió de la situació actual del mercat laboral i la conveniència de pertànyer a un col·lectiu professional de referència.

Llegeix l’ENTREVISTA.

(Font/Imatge: ICOG)

Publicat el 11 de març del 2013