EQUIVALÈNCIA DE LA LLICENCIATURA EN GEOLOGIA AMB MÀSTER

Aprovada el passat 29 de gener.

El Consejo de Ministros del passat 29 de gener, va aprovar l’equivalència entre el títol de Llicenciat en Geologia amb els de Grau més Màster (model educatiu del Pla Bolonya), el que es denomina nivell MECES 3.

Amb aquesta equivalència, els llicenciats podran demanar online una certificació conforme el seu títol de llicenciat és equivalent al de grau+màster, molt interessant pels que treballen o volen treballar a l’estranger.

Es poden ampliar els detalls al següent ENLLAÇ i/o al BOE número 45 del 2016.

 

(Font/Imatge: Tierra y Tecnología)

Documents adjunts EQUIVALÈNCIA DE LA LLICENCIATURA EN GEOLOGIA AMB MÀSTER:
Publicat el 14 de març del 2016