Euskadi analitzarà el risc de catàstrofes amb una aplicació informàtica

Visor GIS és un visualitzador que superposa els diferents mapes de riscos

El Departament dInterior del Govern Basc ha dissenyat Visor GIS, un simulador de riscos amb el qual millorarà la prevenció i gestió dinundacions, incendis o accidents amb productes químics.

El sistema consisteix en un visualitzador de la cartografia oficial del territori basc on, sobre un mapa, shi superposen els diferents mapes de risc. El seu principal objectiu és ajudar en la gestió de situacions demergència avançant informació sobre els indrets on es poden produir. Segons les primeres conclusions, el sistema també és apte per facilitar les tasques de prevenció i dordenació territorial.

El País

Publicat el 30 de desembre del 2009