L’erupció volcànica de Cumbre Vieja (La Palma) | Colgeocat
Agenda

L’erupció volcànica de Cumbre Vieja (La Palma)

Tipus d'activitat: Xerrada
Organitzat per: AEPECT Catalunya
Dates: 4 de març de 2022
Lloc: Online
Horari: 12:45h a 13:30h
Preu: Gratuït


Descripció:

En el marc de les geolimpíades de geologia s’ha preparat una xerrada relacionada amb la recent erupció del volcà Cumpre Vieja. La xerrada anirà a càrrec de la vulcanòloga i divulgadora Olaya Dorado, autora i creadora de  @ohmagmamia

 

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNjMDkxMjEtMWIxZS00ZTM2LWIwOTktY2EyZDRkYjI3OGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2313cab-b1c3-4f3a-bb11-2157447ddbb4%22%2c%22Oid%22%3a%22ace12202-0ef3-4d9d-a911-34b7bb61cb07%22%7d