Falsificació de signatures de geòlegs col·legiats en estudis geotècnics

L’ICOG detecta l’existència d’informes geotècnics fraudulents, en els quals s’ha falsificat la signatura de geòlegs col·legiats.

Els immobles afectats són vivendes unifamiliars, naus industrials, murs i algun cas de centre de salut, principalment a La Rioja, Astúries, Castella i Lleó, País Basc i Navarra.
Les irregularitats detectades en alguns informes que no complien la qualitat exigida pel Codi Tècnic de l’Edificació va ser el punt de partida per descobrir els fraus realitzats per Industria de Perforaciones Cantábricas, S.L., que oferia pressupostos un 30% més econòmics que altres empreses del sector i utilitzava la signatura de tres geòlegs col·legiats sense que ells en tinguessin cap constància, un dels quals inclús estava mort .
L’ICOG va presentar una querella criminal davant els jutjats d’instrucció de Madrid a l’octubre del 2010, per presumpta participació de l’empresa en delictes d’usurpació de l’estat civil, intrusisme, falsificació documental en document públic i estafa.

Aquest fet posa de manifest la importància del visat en els estudis geotècnics, donat que assegura la constatació, per part d’un professional competent, del comportament estructural adequat de l’edifici enfront les influències previsibles a les que es pot veure sotmès durant la seva construcció.

Fins l’entrada en vigor del R.D. 1000/2010, el visat dels informes geotècnics era obligatori, la qual cosa certificava i avalava el compliment del CTE. A partir de l’1 d’octubre del 2010 deixa de ser obligatori, tancant la porta a l’aval del segell del Visat.

(Font: El País, 14/03/2012)

Publicat el 23 de març del 2012