FCIHS OFEREIX 8 CURSOS PRESENCIALS DE CAPACITACIÓ HIDROGEOLÒGICA PROFESSIONAL

La Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS) ofereix, a partir del gener del 2020, vuit cursos presencials de capacitació hidrogeològica professional, intensius, de curta durada i econòmicament competitius, clarament enfocats a les tècniques i metodologies hidrogeològiques que més es fan servir avui en dia pels hidrogeòlegs de tot el món.

Els cursos són els següents:

– Curs Ciclo del agua e hidráulica de acuíferos. 35 hores · 8-22 gener

– Curs Caracterización de acuíferos y ensayos hidráulicos. 75 hores · 23 gener-18 febrer

– Curs Construcción, acondicionamiento y sellado de pozos. 25 hores · 19-24 febrer

– Curs Calidad del agua subterránea y técnicas de prevención y remediación de la contaminación de aguas subterráneas y suelos. 100 hores · 25 febrer-25 març

– Curs Hidrogeología isotòpica. 25 hores · 26 març-2 abril

– Curs Modelación numérica de acuíferos. 25 hores · 14-17 abril

– Curs Recarga artificial de acuíferos. 25 hores · 20-24 abril

– Curs Hidrogeología en obra civil y minería. 25 hores · 4-11 maig 

Per a més informació: https://www.fcihs.org/

Publicat el 10 de gener del 2020