FES SENTIR LA TEVA VEU. PARTICIPA EN LA REFORMA DELS ESTATUTS DE L’ICOG

La Llei Òmnibus obliga a modificar els Estatuts dels col·legis professionals.

Benvolguts col·legiats,

A l’Assemblea General Ordinària de la nostra delegació, celebrada el passat divendres 12 de març, es va tractar un tema molt important com és la reforma dels Estatuts.

Us fem arribar el projecte de text de reforma dels Estatuts de l’ICOG, un cop adaptat a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, la ja coneguda Llei Òmnibus, que transposa la directiva europea de Serveis a l’Estat espanyol i que incideix directament en els col·legis professionals.

Aquest esborrany s’ha fet arribar al Ministerio de Economía y Hacienda (MEH), a la espera que ens facin arribar les seves observacions i modificacions en el tràmit de control de legalitat.

L’Oficina de Transposición de la Directiva de Servicios d’aquest Ministeri ha enviat una primera avaluació orientativa de la proposta, que també trobareu adjunta.

La Junta de Govern de l’ICOG ha convocat una Assemblea General Extraordinària per aprovar formalment aquesta proposta d’Estatuts de l’ICOG, programada pel proper dissabte 10 d’abril a les 16:00 h. en primera convocatòria i a les 16:30 h. en segona.

Es per això que us demanem la vostra col·laboració i ens feu arribar, abans del 30 de març, les vostres al·legacions al projecte de reforma, per a que es tinguin en compte a l’hora d’elaborar el document definitiu. Podeu adreçar les vostres aportacions a info@colgeocat.org o al fax 933 250 506. Us adjuntem la convocatòria.

El mateix dissabte 10 d’abril, a les 09:30 h. en primera convocatòria i a les 10:00 h. en segona, es celebrarà l’Assemblea General Ordinària 2010 de l’ICOG. Us fem arribar també la convocatòria corresponent amb l’ordre del dia.

Agraint-vos anticipadament la vostra col·laboració, cordialment,

Joan Escuer i Solé
Presidència

Documents:
Proposta de modificació dels Estatuts de l’ICOG.
Avaluació orientativa de la proposta per part de l’Oficina de Transposición de la Directiva de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda.
Convocatòria Assemblea General Extraordinària 2010 de l’ICOG.
Convocatòria Assemblea General Ordinària 2010 de l’ICOG.

Publicat el 17 de març del 2010