FINALITZA EL CURS LES NORMES ISO 17020:2012 I ISO 17025:2017

Celebrat els dies 21, 22, 27 i 28 de febrer.  

El curs LES NORMES ISO 17020:2012 I ISO 17025:2017, organitzat pel COLGEOCAT, es va celebrar els passats dies 21, 22, 27 i 28 de febrer, en horari de tarda a la seu col·legial.  

A través d’aquest curs els alumnes han pogut aprendre els conceptes generals de contingut d’aquestes normes, fent especial èmfasi en la seva aplicació en les activitats dinspecció relacionades amb el medi ambient i, molt especialment, amb les inspeccions relacionades amb els sòls potencialment contaminats i les aigües subterrànies associades.  

La metodologia emprada ha consistit en lexposició dels conceptes bàsics d’ambdues normes, així com en una revisió general dels aspectes específics relatius als àmbits dactivitat dels sòls potencialment contaminats i de les aigües subterrànies associades, dintre del marc normatiu existent.  

El curs, coordinat per Lluís Fructuoso, ha comptat amb l’assistència de gairebé 20 alumnes, i la formació ha estat a càrrec d’Amàlia Payés, Auditor i Assessor ISO17025 i ISO17020.

Agraïm als participants el seu interès, i a l’Amàlia Payés la seva implicació en el bon desenvolupament del curs.     

 

(Imatge: COLGEOCAT. Sessió celebrada el 22/02/2018)

Publicat el 7 de març del 2018