GECCC: Segon Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

El Grup d’Experts en Canvi Climàtic a Catalunya (GECCC) ha elaborat el Segon Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, promogut pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya, l’Oficina Catalana del canvi climàtic i l’Institut d’Estudis Catalans.

El GECCC és un grup d’experts conformat per acadèmics, investigadors i experts en general que treballen en temes relacionats amb el canvi climàtic, des d’un punt de vista científic multidisciplinar.

Com a continuació del Primer Informe l’any 2005, al desembre del 2010 el GECCC va presentar aquest Segon Informe, un treball que representa un referent sobre l’escalfament global i les seves conseqüències al Principat, estructurat en 4 apartats:
– Bases científiques del canvi climàtic
– Impactes i vulnerabilitat del medi biofísic
– Anàlisi sectorial: gestió, mitigació i adaptació
– La recerca sobre el canvi climàtic a Catalunya

Podeu consultar més informació a la Web del CADS.

(Font: CADS)

Publicat el 11 de abril del 2011