Generació de l’ortofoto en color 25 cm de Catalunya v3.3

La generació de l’ortofoto amb mida de píxel al terra (MPT) de 25 cm (1:2 500) es va iniciar el 2002 sobre les àrees metropolitanes de Catalunya

Mentre amb les càmeres analògiques el factor mètric era l’escala del vol, amb l’ús de les càmeres digitals en l’àmbit de la fotografia aèria el factor mètric és la mida del píxel al terra i es proporciona sovint una escala de vol equivalent que permet establir la comparació amb vols analògics previs.

Va ser el 2005 quan l’ICC va posar en producció la càmera digital DMC per a la captació fotogràfica, la qual enregistra 4 canals òptics al mateix temps (vermell, verd, blau i infraroig).

Més endavant, amb els fotogrames captats el 2007 sobre les 4 capitals de província, es van assolir especificacions de producte públic amb la v3.2 de l’ortofoto en color.

El 2008 es va repetir el vol sobre les mateixes ciutats i es van assolir dues noves fites: es va habilitar la descàrrega de fulls en format MrSID a través de VISSIR2 del web de l’ICC i s’activaren els GeoServeis, tant per a l’ortofoto en color com per a la versió 1.0 de l’ortofoto infraroja color de 25 cm.

L’any 2009 es va fer un vol sobre tot el territori de Catalunya i actualment s’està generant les ortofotos de la v3.3 del producte ortofoto 25 cm en color i de la v1.1 del producte en infraroig.

Jaume Miranda i Canals
Director de l’ICC

Documents adjunts Generació de l’ortofoto en color 25 cm de Catalunya v3.3:
Publicat el 29 de abril del 2010