Geo Mallorca, el patrimoni geològic de Mallorca als dispositius mòbils

Es posa en marxa "Geo Mallorca", una aplicació per dispositius smartphone, amb informació referent al patrimoni geològic de l’illa de Mallorca.

El LTIM, Laboratorio de Tecnologías de la Información Multimedia, de la Universidad de las Islas Baleares, creat el 1993  per donar servei i suport a la docència, la investigació i el desenvolupament de tecnologies de la informació, especialment en l’àmbit de la multimedia, treballa en el desenvolupament d’una guia de continguts d’interès turístic de Mallorca, que es materialitza en l’aplicació CIDTUR Mallorca, vàlida per dispositius smartphone.

Amb la col·laboració de la Unidad de Baleares del IGME, s’ha posat en marxa "Geo Mallorca", una aplicació en la qual s’ha incorporat informació referent a 25 Llocs d’Interès Geològic (LIGs) de l’illa.

Aquesta aplicació ofereix un text explicatiu de la geologia de cada punt, permet visualitzar imatges i gràfics geològics explicatius, i localitzar geogràficament els punts mitjançant navegación on-line y off-line.

Podeu consultar més informació al document addicional.

Des de Colgeocat valorem el gran valor d’aquesta iniciativa, i expressem el nostre interès en l’aplicació d’aquest projecte a Catalunya per la divulgació del nostre patrimoni geològic-cultural.

(Font: Sociedad Geológica de España)

Documents adjunts Geo Mallorca, el patrimoni geològic de Mallorca als dispositius mòbils:
Publicat el 30 de maig del 2011