GEÒLEGS PER LA SOSTENIBILITAT

El futur que volem.

La geologia no pot ser indiferent a la necessitat dun canvi de model de gestió vers un món més sostenible; el que es coneix com a Nova Cultura del Territori, una nova forma dentendre i dentendres amb el territori per fer-lo més sostenible i cercar quins límits geològics, ecològics i socials són infranquejables.

A Rio +20 el lema fou El futur que volem (The future we want). Els geòlegs també hem danalitzar quin futur volem i com podem aplicar, en clau geològica, aquesta sostenibilitat.

Sota aquestes premisses neix la Comissió de Geòlegs per la Sostenibilitat del COLGEOCAT. Una comissió per debatre i discutir les propostes dels professionals de la geologia i que afecten a la pròpia geologia, on poder proposar nous valors i comportaments que vagin en consonància amb aquesta Nova Cultura del Territori, tot defugint de posicions defensives o reactives i actuant amb propostes alternatives.

Clica a QUIN PAÍS VOLEM?

La Comissió de Geòlegs per la Sostenibilitat es reunirà novament el proper dilluns 10 de juny a les 18 h. al COLGEOCAT.
Es prega confirmació d’assistència a info@colgeocat.org.

Publicat el 21 de maig del 2013