Colgeocat

Cercador de professionals

Disposeu de diferents camps de cerca segons el professional que us interessi. Un cop seleccionat el professional trobareu una fitxa del geòleg amb les seves dades bàsiques de contacte.

Marta Fàbrega Gallaguet - NºCol·legiat: 3426

NOM COMPLERT:
Marta Fàbrega Gallaguet
TELÈFON:
656339135
ESPECIALITAT:
Geotècnia, Protecció, conservació i difusió del patrimoni
COMARCA:
el Moianès
WEB:
CORREU ELECTRÒNIC:
artegscp@hotmail.com
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Albert Bosch Lacalle - NºCol·legiat: 4386

NOM COMPLERT:
Albert Bosch Lacalle
TELÈFON:
647922424
ESPECIALITAT:
Geotècnia, Hidrogeologia
COMARCA:
el Vallès Oriental
WEB:
CORREU ELECTRÒNIC:
albet@pleiadesic.com
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Joaquim Roset Piñol - NºCol·legiat: 5424

NOM COMPLERT:
Joaquim Roset Piñol
TELÈFON:
666.885.244
ESPECIALITAT:
Geotècnia, Hidrogeologia, Riscos geològics
COMARCA:
la Ribera d'Ebre
WEB:
www.geosud.es
CORREU ELECTRÒNIC:
infogeosud@gmail.com
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Maria Albó Selma - NºCol·legiat: 6090

NOM COMPLERT:
Maria Albó Selma
TELÈFON:
622 353 449
ESPECIALITAT:
Geotèrmia, Riscos geològics
COMARCA:
el Barcelonès
WEB:
CORREU ELECTRÒNIC:
lamaria@colgeocat.org
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Albert Verdick Oliva - NºCol·legiat: 5375

NOM COMPLERT:
Albert Verdick Oliva
TELÈFON:
644 057 393
ESPECIALITAT:
Cartografia, Enginyeria geològica, Geotècnia
COMARCA:
l'Alt Empordà
WEB:
www.enginyeriageologica.com
CORREU ELECTRÒNIC:
estudis@enginyeriageologica.com
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Xavier Alemany Monsó - NºCol·legiat: 5180

NOM COMPLERT:
Xavier Alemany Monsó
TELÈFON:
670547760
ESPECIALITAT:
Cartografia, Geotècnia, Hidrogeologia, Riscos geològics
COMARCA:
el Barcelonès
WEB:
www.anufra.com
CORREU ELECTRÒNIC:
xam@anufra.com
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Albert Roig Moreno - NºCol·legiat: 3868

NOM COMPLERT:
Albert Roig Moreno
TELÈFON:
627 919 219
ESPECIALITAT:
Enginyeria geològica
COMARCA:
el Gironès
WEB:
https://es.linkedin.com/in/albertroigmoreno
CORREU ELECTRÒNIC:
aroig@georoca.es
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

German Lacasa Beltran - NºCol·legiat: 7065

NOM COMPLERT:
German Lacasa Beltran
TELÈFON:
610796554
ESPECIALITAT:
Consultoria geològica, Enginyeria geològica, Geotècnia, Hidrogeologia, Riscos geològics
COMARCA:
el Vallès Occidental
WEB:
https://www.linkedin.com/in/germ%C3%A1n-lacasa-beltr%C3%A1n-90a70030/
CORREU ELECTRÒNIC:
germanlacasa@gmail.com
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

David Soler Hernàndez - NºCol·legiat: 3862

NOM COMPLERT:
David Soler Hernàndez
TELÈFON:
690 39 12 48
ESPECIALITAT:
Cartografia, Consultoria geològica, Geofísica, Hidrogeologia, Protecció, conservació i difusió del patrimoni
COMARCA:
el Gironès
WEB:
CORREU ELECTRÒNIC:
geodsoler@yahoo.com
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Josep Font Soldevila - NºCol·legiat: 895

NOM COMPLERT:
Josep Font Soldevila
TELÈFON:
609 53 70 77
ESPECIALITAT:
Hidrogeologia, Mineria i/o activitats extractives
COMARCA:
el Bages
WEB:
CORREU ELECTRÒNIC:
j.font@upc.edu
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: