Colgeocat

Cercador de professionals

Disposeu de diferents camps de cerca segons el professional que us interessi. Un cop seleccionat el professional trobareu una fitxa del geòleg amb les seves dades bàsiques de contacte.

Francesc Vila Company - NºCol·legiat: 7546

NOM COMPLERT:
Francesc Vila Company
TELÈFON:
677 49 54 78
ESPECIALITAT:
Consultoria geològica, Sòls i aqüífers contaminats
COMARCA:
el Barcelonès
WEB:
CORREU ELECTRÒNIC:
fancesc.vilac@gmail.com
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: