GEOPARC CONCA DE TREMP MONTSEC

Valorada positivament la candidatura per part de la UNESCO.

La UNESCO ha valorat positivament el dossier de la candidatura de Geoparc de la Conca de Tremp Montsec, enviat a París el passat 25 de novembre. La candidatura es sustenta amb la presència a la zona d’un patrimoni geològic i paleontològic de rellevància internacional, així com amb el gran nombre d’iniciatives que han tingut lloc per al seu reconeixement, protecció i posada en valor.

Per tal de procedir en la segona fase del procés, la UNESCO ha assignat avaluadors per verificar el contingut del dossier d’aquesta candidatura sobre el terreny. Els dos avaluadors són de la Xina i Anglaterra, i possiblement també participin un o dos observadors de la UNESCO. Després de la seva visita de dos dies, els avaluadorselaboraran un informe que serà sotmès a votació del 23 al 25 de setembre a la reunió de portes tancades del Comitè d’Avaluació.

La decisió presa serà comunicada verbalment el divendres 30 de setembre al sopar de cloenda del Congrés Mundial de Geoparcs que tindrà lloc a Anglaterra.

I al març de 2017 la UNESCO hauria de ratificar la decisió presa i el nou Geoparc rebre l’acreditació formal.

COLGEOCAT participa de manera activa en la Comissió de treball de la creació d’aquest projecte de Geoparc Conca de Tremp – Montsec, per tal que s’integri en la Xarxa Europea de Geoparcs i la Xarxa Mundial de Geoparcs (EGN i GGN respectivament en les seves sigles en anglès). Aquesta xarxa de projecció europea i mundial fou creada sota els auspicis de la UNESCO amb la finalitat de protegir i promoure el patrimoni geològic, paleontològic i miner, impulsar el geoturisme, i el desenvolupament local i sostenible.

Dins d’aquest àmbit, demà divendres 15 d’abril a les 18.30 h al Molí de l’Oli de la Pobla de Segur, tindrà lloc la presentació del projecte Geoparc Conca de Tremp Montsec.

També s’organitzen seminaris i presentacions dins el marc de l’acció de Seminaris productius per al desenvolupament d’activitats econòmiques relacionades amb el patrimoni geològic.

(Font/Imatge: Conca de Tremp Montsec)

Documents adjunts GEOPARC CONCA DE TREMP MONTSEC:
Publicat el 17 de abril del 2016