GEOPARC CONCA DE TREMP MONTSEC

Mapa del Projecte 1:100 000.

Ja podeu consultar el Mapa del Projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec 1:100 000, al següent ENLLAÇ. També disponible en paper al COLGEOCAT.

La candidatura de Geoparc de la Conca de Tremp Montsec es sustenta amb la presència a la zona dun patrimoni geològic i paleontològic de rellevància internacional, així com amb el gran nombre diniciatives que han tingut lloc per al seu reconeixement, protecció i posada en valor.  

Valorada positivament per la UNESCO, es van assignar dos avaluadors per verificar el contingut del dossier d’aquesta candidatura sobre el terreny, un procedent de la Xina i l’altra d’Anglaterra, que van realitzar una visita de dos dies, i van elaborar un informe, que serà sotmès a votació del 23 al 25 de setembre a la reunió de portes tancades del Comitè dAvaluació.  

La decisió presa serà comunicada verbalment el divendres 30 de setembre al sopar de cloenda del Congrés Mundial de Geoparcs que tindrà lloc a Anglaterra.  I al març del 2017 la UNESCO hauria de ratificar la decisió presa i el nou Geoparc rebre lacreditació formal.  

COLGEOCAT participa de manera activa en la Taula científica de la creació d’aquest projecte de Geoparc Conca de Tremp – Montsec, per tal que s’integri en la Xarxa Europea de Geoparcs i la Xarxa Mundial de Geoparcs (EGN i GGN respectivament en les seves sigles en anglès).

 

(Imatge: Mapa del Projecte 1:100 000)

Publicat el 22 de setembre del 2016