GEOQUÍMICA AMBIENTAL. UNA EINA PER CONÈIXER LA QUALITAT DEL NOSTRE ENTORN

Jornada 30 de maig de 2017.

Els processos naturals i lactivitat humana modifiquen de forma continuada el quimisme del medi que ens envolta. El fet de conèixer els sistemes geoquímics del nostre entorn ajuda a resoldre diversos aspectes ambientals que condicionen el desenvolupament i la sostenibilitat de la nostra societat i del conjunt déssers vius. En aquest context, al llarg de les darreres dècades ha guanyat força el concepte geoquímica ambiental, entesa com una branca interdisciplinària de les ciències de la Terra, adreçada a lestudi dels efectes dels processos geoquímics naturals i antropogènics en el medi ambient en general.  

L’ICGC, amb la col·laboració del COLGEOCAT, organitza aquesta jornada el dimarts 30 de maig de 9:30 A 14 h a la seu de l’Institut, amb lobjectiu de debatre sobre lestat de lart de la geoquímica  ambiental a Catalunya i didentificar possibles actuacions de futur en  aquesta branca de les ciències de la Terra.

La jornada sadreça a tots els professionals de lAdministració, del món empresarial i de làmbit acadèmic interessats en la geoquímica i la seva aplicació en la caracterització i la gestió de la qualitat del nostre entorn.

Aquesta jornada compta amb el patrocini de VAN WALT, EUROFINS AGROAMBIENTAL i MINA PÚBLICA AIGÜES DE TERRASSA

Es lliurarà un exemplar de la monografia tècnica Geoquímica ambiental a Catalunya. Recull darticles a tots els assistents, publicada per l’ICGC, en la qual han participat un total de 65 especialistes i que inclou un recull de 22 articles sobre laplicació de la geoquímica ambiental.

Tots els detalls accedint al següent ENLLAÇ.

 

(Font/Imatge: ICGC)

Documents adjunts GEOQUÍMICA AMBIENTAL. UNA EINA PER CONÈIXER LA QUALITAT DEL NOSTRE ENTORN:
Publicat el 26 de abril del 2017