GRUP DE TREBALL DE GEOTÈRMIA DEL CLÚSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA

Amb el suport del COLGEOCAT.

El 7 de juliol de 2018 la Junta Directiva del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) va aprovar la creació del nou Grup de Treball de Geotèrmia (GTG) i la seva integració al Clúster.

Actualment la geotèrmia és considerada una energia d’alta eficiència a Europa, i Catalunya té al seu abast un gran potencial per aprofitar-la. Segons dades estimades per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), en els darrers anys la geotèrmia a Catalunya ha crecut de forma molt notable i actualment ja compta amb més de 26 MWt instal·lats mitjançant sistemes d’intercanvi amb bomba de calor geotèrmica per climatització i aigua calenta sanitària (dades de desembre 2018).

L’objectiu principal del nou Grup de treball és difondre la geotèrmia com a font d’energia renovable per assolir els objectius ambientals i de transició energètica a Catalunya, i fomentar la innovació i la col·laboració entre els agents per generar noves oportunitats i impulsar de forma conjunta el sector de les energies eficients en el nostre país.

La iniciativa, promoguda per empreses que treballen en el sector de la geotèrmia a Catalunya, actualment ja compta amb més de 38 membres entre empreses, entitats i administracions.

Tota la informació del GTG-CEEC accedint al següent ENLLAÇ.

E-mail contacte: geotermia@clusterenergia.cat

Twitter: @GeotermiaC

(Imatge: logo GTG-CEEC)

Publicat el 14 de juny del 2019