GUIA PER A NOUS AUTÒNOMS

Guia bàsica COLGEOCAT, gener 2015.

COLGEOCAT posa a disposició de tots els col·legiats/des aquesta GUIA BÀSICA PER A NOUS AUTÒNOMS, on sexplica de manera detallada el procés per tal de donar-se d’alta i les obligacions fiscals que implica aquesta situació professional.

Aquesta guia s’ha elaborat el gener del 2015 en base a les normatives vigents del moment.

Publicat el 15 de gener del 2015