Guies i documents per a la millora de la qualitat del paisatge

L’Observatori del Paisatge de Catalunya, amb la voluntat de proveir de pautes i de bones pràctiques a administracions públiques, promotors, projectistes i a professionals de làmbit de la planificació territorial i paisatgística, ha obert al seu web www.catpaisatge.net la secció "Guies i documents per a la millora de la qualitat del paisatge".

Aquesta nova secció està dedicada a guies i documents elaborats per institucions i organismes catalans, europeus i d’arreu del món, que aporten criteris i orientacions per aconseguir la millor integració paisatgística possible d’elements com ara les infraestructures viàries i de telecomunicacions, els parcs eòlics o les àrees d’activitat econòmica, entre altres.

Podeu accedir-hi des del següent enllaç: http://www.catpaisatge.net/cat/documentacio_guies.php.

Publicat el 29 de juliol del 2010