GxI

Geòlegs per la Independència.

Els geòlegs som professionals acreditats per proveir informació qualificada i rellevant per la gestió del medi físic i el creixement sostenible del territori. El coneixement adequat de l’entorn és necessari i fonamental en el desenvolupament de la societat i en l’optimització dels seus recursos i el respecte al medi natural en el que convivim.

En base a aquestes premisses s’ha constituït l’Assemblea Sectorial de Geòlegs per la Independència (GxI), que promou un debat obert entre tots els professionals de les Ciències de la Terra, i que pretén aglutinar tots els col·lectius afins a la geologia, des del perfil dels estudiants, fins el sector docent, l’administració, els autònoms i les empreses privades.

Tota la informació detallada al DOCUMENT DE CONSTITUCIÓ o al Web de l’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA.

(Font: ANC)

Publicat el 3 de abril del 2013