Habitatges i hotels de Roses, amenaçats per la Llei de Costes

Gairebé tota una meitat de la primera línia costanera de la localitat pertany a lEstat

Hotels, negocis i habitatges de Roses es troben en risc denderroc, doncs es troben en zona de domini públic. 650 dels 1.600 metres de la primera línia costanera de Roses haurien destar lliures dedificacions perquè pertanyen a lEstat i estan subjectes a la Llei de Costes.

Les construccions amenaçades es van aixecar quatre dècades enrere en condicions de legalitat, però els veïns no coneixien les implicacions de la Llei de Costes fins que es va negar el permís a un ciutadà per canviar de nom un pis. Malgrat que els veïns van deixar constància en registres oficials de la localització dels immobles, larticle 8 de la Llei de Costes disposa que el domini públic preval sobre les propietats avalades pel Registre de la Propietat.

El País

Publicat el 24 de novembre del 2010