HIDROGEODIA 2019

22 DE MARÇ, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE L’AIGUA.

El Hidrogeodia és una jornada de divulgació de la Hidrogeologia i de la professió del hidrogeòleg, promocionada pel Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos(AIH-GE).

La jornada consta d’activitats gratuïtesguiades per hidrogeòlegs obertes a tota mena de públic. El format bàsic de l’activitat consisteix a organitzar una excursió itinerari hidrogeològic en el qual puguin participar persones de totes les edats, visitant alguna zona que mostri el paper de les aigües subterrànies i la necessitat d’aplicar tècniques hidrogeològiques per tal de diagnosticar i corregir problemes o fer valdre algun fet.

Els objectius del Hidrogelodia són:

– Donar a conèixer les aigües subterrànies i la seva importància per al desenvolupament i el benestar de la societat, per també per al bon funcionament dels ecosistemes.

– Posar de manifest el paper que juguen les aigües subterrànies en un context de canvi global, tant des del punt de vista climàtic com socioeconòmic.

A Catalunya, se celebrarà a Barcelona, el dissabte 23 de març, i a Lleida.

Tots els detalls accedint al següent ENLLAÇ.

(Font/Imatge: AIH-GE)

Publicat el 8 de març del 2019