II CONCURS D’IDEES I PROJECTES MADRID SUBTERRA

1r Premi a la millor Tesi Doctoral.

La Tesi Doctoral "Sistema Integral para la Gestión de Geotermia Somera" de María del Mar García Alcaraz, va obtenir el passat mes de gener el Primer Premi a la millor Tesi Doctoral al II Concurso de Ideas y Proyectos Madrid Subterra para la Exploración y Explotación de la Energía del Subsuelo Urbano, pel seu interès i innovació, dotat amb 6.000 euros. 

En aquest concurs es presenten projectes amb els quals es proposen noves fórmules i maneres d’explorar i explotar el subsòl urbà, com a potencial jaciment energètic. 

La Tesi guanyadora promou l’ús eficient de la geotèrmia somera a través d’un sistema integrat de gestió d’aquest recurs, per organitzar la seva explotació i protegir tant les aigües subterrànies com als beneficiaris d’aquesta energia renovable. 

Es pot ampliar els detalls accedint a la NOTA DE PREMSA.

María del Mar García Alcaraz és investigadora post-doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas d’Argentina. La seva tesi ha estat dirigida pel nostre company Enric Vázquez-Suñé.

Es pot consultar la tesi des del següent ENLLAÇ.

Des del COLGEOCAT els transmetem la nostra més sincera enhorabona.

 

(Imatge: María del Mar García Alcaraz)

Documents adjunts II CONCURS D’IDEES I PROJECTES MADRID SUBTERRA:
Publicat el 23 de març del 2017