II CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA

Barcelona, 22 i 23 de març de 2017.

LAssociació Catalana dAmics de lAigua organitza el II Congrés de lAigua a Catalunya, amb l’objectiu d’aprofundir en la recerca de solucions als problemes que pateix el sector de laigua a Catalunya.  

Aquest Congrés està obert a la  participació activa del màxim nombre dagents involucrats en la  planificació, ordenació i gestió dels serveis relacionats amb el cicle  integral de laigua, des de les Administracions Públiques amb competències en la matèria,  fins als gestors públics o privats, els professionals de les diferents qualificacions que hi actuen  i, en general, tots aquells ciutadans interessats i preocupats per la  millora de leficiència quantitativa i qualitativa de laigua que  consumeixen.

El Congrés es constitueix com el marc idoni per debatre, des d’un punt de vista obert i plural, sobre els problemes actuals, i definir els reptes a assolir en la gestió més eficient d’aquest recurs, analitzant i valorant les solucions de futur necessàries.   

Tota la informació detallada a la WEB DEL CONGRÉS.  

 

(Font: Associació Catalana d’Amics de l’Aigua / Imatge: logo del Congrés)   

Publicat el 26 de gener del 2017