III CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA

BARCELONA, 20 I 21 DE MARÇ DEL 2019.

L’Associació Catalana d’Amics de l’Aiguaorganitza el III Congrés de l’Aigua a Catalunya, sota el lema “Evolució dels usos: reutilització, economia circular i noves tecnologies”.

El Comitè Científic Tècnic, vista la situació actual de la disponibilitat de recursos hídrics a Catalunya i les seves perspectives de futur, donarà protagonisme a aquests tres eixos claus, estructurant el programa en 4 sessions temàtiques

1a. sessió: Recursos convencionals i complementaris.   
2a. sessió: Aspectes socials, econòmics i ambientals.   
3a. sessió: Reptes de futur.   
4a. sessió: Economia circular.

Aquest Congrés està obert a la participació activa del màxim nombre d’agents involucrats en la planificació, ordenació i gestió dels serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua, des de les Administracions Públiques amb competències en la matèria, fins als gestors públics o privats, els professionals de les diferents qualificacions que hi actuen i, en general, tots aquells ciutadans interessats i preocupats per la millora de l’eficiència quantitativa i qualitativa de l’aigua que consumeixen.

El Congrés es constitueix com el marc idoni per debatre, des d’un punt de vista obert i plural, sobre els problemes actuals, i definir els reptes a assolir en la gestió més eficient d’aquest recurs, analitzant i valorant les solucions de futur necessàries.

Tota la informació detallada a la web del Congrés.  

(Font: Associació Catalana d’Amics de l’Aigua / Imatge: logo del Congrés)

Publicat el 18 de gener del 2019