III CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA

Barcelona, 20 i 21 de març del 2019.

LAssociació Catalana dAmics de lAigua organitza el III Congrés de lAigua a Catalunya, sota el lema "Evolució dels usos: reutilització, economia circular i noves tecnologies".

El Comitè Científic Tècnic, vista la situació actual de la disponibilitat de recursos hídrics a Catalunya i les seves perspectives de futur, donarà protagonisme a aquests tres eixos claus, estructurant el PROGRAMA en 4 sessions temàtiques

1a. sessió: Recursos convencionals i complementaris.

2a. sessió: Aspectes socials, econòmics i ambientals.

3a. sessió: Reptes de futur.

4a. sessió: Economia circular.

Aquest Congrés està obert a la participació activa del màxim nombre dagents involucrats en la planificació, ordenació i gestió dels serveis relacionats amb el cicle integral de laigua, des de les Administracions Públiques amb competències en la matèria, fins als gestors públics o privats, els professionals de les diferents qualificacions que hi actuen i, en general, tots aquells ciutadans interessats i preocupats per la millora de leficiència quantitativa i qualitativa de laigua que consumeixen.

El Congrés es constitueix com el marc idoni per debatre, des d’un punt de vista obert i plural, sobre els problemes actuals, i definir els reptes a assolir en la gestió més eficient d’aquest recurs, analitzant i valorant les solucions de futur necessàries.  

Tota la informació detallada a la WEB DEL CONGRÉS.     

 

(Font: Associació Catalana d’Amics de l’Aigua / Imatge: logo del Congrés)

Publicat el 18 de juny del 2018