Important per a tots els geòlegs autònoms i administradors d’empreses

Autònoms PIMEC es presenta al procés d’acreditació de representativitat per participar en el Consejo del Trabajo Autónomo, recentment creat en compliment del previst a l’Estatut del Treball Autònom.

La participació d’Autònoms PIMEC en aquest organisme permetrà representar i defensar millor els interessos del col·lectiu de professionals autònoms a Catalunya.

COLGEOCAT, com a membre associat de PIMEC, vol col·laborar i sumar forces a aquesta iniciativa. És per això, que tots els col·legiats autònoms i administradors que hi estigueu interessats ens heu de fer arribar el vostre nom, cognom, adreça i NIF, alhora que la vostra autorització per tal que facilitem les vostres dades a Autònoms PIMEC.

Aquesta informació serà lliurada en sobre tancat al Ministeri de Treball i Ocupació i no se’n farà cap altre ús que no sigui el mencionat. El termini per fer-nos arribar aquesta informació és el proper divendres 25 de març.

Salutacions,

Ramon Pérez i Mir
Secretari en funcions Consell de Govern
COLGEOCAT

Publicat el 22 de març del 2011