Informació per autònoms

Oportunitat per augmentar la base de cotització a la Seguretat Social.

Durant el proper mes d’octubre, i abans de l’1 de novembre de 2012, els treballadors autònoms que cotitzin a la Seguretat Social tenen la oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar.

Resulta una oportunitat interessant per a autònoms entre els 40 i 48 anys, ja que augmentar al màxim les bases de cotització permetrà augmentar eficientment la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal i/o optar per les citades cobertures.

El màxim de quota és de 975,40 /mes, el que implica una base de cotització màxima de 3.262,50 .
La inversió d’aquests prop de 1.000 mensuals pot ser molt interessant per assegurar la pensió més favorable possible.

La modificació tindrà efecte a partir de l’1 de gener de 2013.

(Imatge: logo AEAT)

Publicat el 28 de setembre del 2012