Informació pública de la planificació hidrològica per al període 2022-2027

Ja teniu disponibles els documents del tercer cicle de la Planificació Hidrològica, període 2022-2027, al següent enllaç:

http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-de-disposicions-plans-i-programes/

La tramitació, que tot just comença, és la fase d’informació pública que durarà un període de 6 mesos. Per aquest motiu, des del 15 d’octubre 2021 i fins al 15 de març de 2022, s’obre un període on podeu aportar la vostra visió -a més de les aportacions recollides al període de processos participatius públics i recollides a la plataforma www.participa.gencat.cat 

Us remetem també la nota de premsa:

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/414528/laca-posa-informacio-publica-pla-gestio-laigua-al-periode-2022-2027-que-preveu-inversio-2400-meur

Publicat el 18 de octubre del 2021