Inspeccions tècniques

Desprès del canvi de normatiu, que ha deixat sense ús les antigues acreditacions de laboratoris de la construcció, i entrar en vigor el sistema de Declaracions Responsables, s’han iniciat les inspeccions dels laboratoris de mecànica del sòl i de presa de mostres (antigues GTL i GTC) a nivell de Catalunya.

Els tècnics de la Secció d’Inspecció i Coordinació de laboratoris estan fent les inspeccions per a verificar el compliment de la ISO 17025 i dels requisits tècnics de treball.

Publicat el 12 de novembre del 2010