Intercanvi dinformació cartogràfica entre institucions

Cal establir col·laboracions institucionals entre organismes per no duplicar esforços i aprofitar la feina ja feta. Tot seguit es mostren dos projectes pilot dintercanvi dinformació cartogràfica entre institucions usant els estàndards OGC, el llenguatge GML i les especificacions WFS.

Un primer exemple és el projecte pilot entre lInstitut Cartogràfic de Catalunya (ICC), el Port de Barcelona (Autoritat Portuària de Barcelona, APB) i la Ciutat de Barcelona (BCN) per construir una infraestructura automatitzada que permeti compartir les dades geoespacials entre el productor de dades i el consumidor de dades tot potenciant la interoperabilitat.

En aquest projecte, lAPB i la BCN són productors de dades cartogràfiques 1:500. LICC necessita aquestes dades per posar al dia la seva base topogràfica 1:5 000. Per tal de compartir les dades, lAPB proporciona les dades mitjançant un GeoServer WFS mentre que la BCN usa el seu GeoMedia WFS.

Un segon exemple és lactualització de la base de dades de carrers de Catalunya. Els municipis són els organismes que disposen de la informació dels seus carrers més actualitzada. Per això, són la millor font per a reunir tota la informació, i crear i actualitzar la base de dades de carrers.

Els municipis que disposen dun sistema de gestió propi i que actualitzen les dades poden aportar aquesta actualització a la base de dades de carrers de Catalunya, mitjançant un sistema molt similar al descrit en el cas anterior. LICC i alguns municipis estan testejant la mateixa solució tecnològica per a automatitzar el procés dactualització mitjançant lús de servidors WFS.

Els resultats del prototipus dactualització col·laborativa demostren que la posada a la pràctica dinfraestructures basades en OGC, llenguatge GML i normes WFS per compartir dades cartogràfiques facilita i optimitza lactualització de la informació compartida entre institucions.

Jaume Miranda i Canals
Director de l’ICC

Publicat el 4 de octubre del 2010