Introducció a la realització d’estudis d’impacte i integració paisatgística

COLGEOCAT va organitzar el passat 25 de març la jornada tècnica Introducció a la realització d’estudis d’impacte i integració paisatgística, a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona.

Amb l’assistència de 25 persones, l’objectiu de la quarta edició d’aquesta jornada era transmetre la importància dels EIIP en la gestió del territori, com una eina per detectar el possible impacte paisatgístic d’un projecte determinat i equilibrar la pressió de les accions que els homes introdueixen en el sòl no urbanitzable, alhora que situar-los en el marc normatiu de la protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Agraïm a tots els assistents i ponents la seva participació.

Properament us informarem de la convocatòria de dos sortides pràctiques sobre anàlisis i interpretació del paisatge, a realitzar al darrer quadrimestre de l’any.

Informació d’interès: publicació elaborada pel Servei de Paisatge de la Generalitat de Catalunya, Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística

Publicat el 1 de abril del 2011