Introducció a la realització destudis dimpacte i integració paisatgística

La Comissió del Paisatge de COLGEOCAT organitza aquesta jornada el divendres 25 de març, amb l’objectiu de fer arribar a tots els geòlegs i tècnics que treballen en la gestió del territori la importància dels EIIP, alhora que situar-los en el marc normatiu de la protecció, gestió i ordenació del paisatge.

NULL

Publicat el 31 de gener del 2011