“Invertir en prevenció del risc, clau per conviure amb les allaus”

Arrel de l’esllevissada a la línia de la Pobla del passat divendres, el president del col·legi, Ramon Pérez, en Pere Buxó de l’ICGC i en Joan Escuer, de l’Observatori del Georisc, han estat entrevistats pel diari Segre.

Veure la NOTÍCIA

Publicat el 17 de març del 2021