JORNADA DE RCP EN L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA, ARQUITECTURA I TÈCNICA

Celebrada el passat 11 de juny.

La Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, va organitzar aquesta jornada amb el propòsit de mostrar les particularitats i les problemàtiques que comporta la responsabilitat civil professional en aquest àmbit, i proposar així les iniciatives més adients per resoldre les dificultats en quant a les necessitats de cobertura de RC per part d’aquests professionals, tenint en compte les peculiaritats del mercat assegurador.

Ramon Pérez, Vicepresident del COLGEOCAT, va formar part de la taula de ponents i de debat, exposant les característiques de la responsabilitat civil en el cas concret dels geòlegs, i recolzant les dades aportades amb exemples reals.

Podeu consultar les conclusions globals de la jornada clicant AQUÍ.

(Imatge: COLGEOCAT)

Documents adjunts JORNADA DE RCP EN L’ÀMBIT DE L’ENGINYERIA, ARQUITECTURA I TÈCNICA:
Publicat el 26 de juny del 2013