JORNADA D’HABILITACIÓ (EC-SOL)

Divendres 26 de gener de 2018.

El proper dia 26 de gener de 2018  entre les 11 h i les 13 h tindrà lloc una sessió informativa sobre l’esquema d’habilitació de les entitats col·laboradores en l’àmbit de la prevenció de la contaminació del sòl i les aigües subterrànies associades (EC-SOL), d’acord al  Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient.  

En aquesta sessió s’explicarà:  

Lestructura del sistema de qualitat d’habilitació: Procediments generals, instruccions tècniques i criteris d’aplicació per a les entitats.

Procediment específic d’accés a l’habilitació PE EC-SOL i sobre el funcionament de les entitats.

Tasques objectes dhabilitació, dacord a la Llei 5/2017, de mesures fiscals, i calendari daplicació.

Criteris d’independència i imparcialitat aplicables a les entitats col·laboradores.  

A més, hi haurà espai per al plantejament de preguntes i l’intercanvi d’opinions sobre el nou sistema d’habilitació i la transició de les empreses del sector al sistema.  

Per tal d’enfocar la sessió de la manera més efectiva i profitosa per als laboratoris i les entitats de control, es poden fer arribar fins al 17 de gener preguntes o qüestions que es vulguin que siguin tractades a la sessió. Aquestes, com les dades dels assistents, hauran de ser enviades al correu electrònic oa.tes@gencat.cat indicant el nom de la persona o persones que hi assistiran, a més del seu càrrec a l’empresa i el seu número de DNI. Per qüestions daforament de la sala, es podran inscriure un màxim de dues persones per empresa.  

La jornada serà presentada per responsables de l’Agència de Residus de Catalunya, de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Oficina d’Acreditació i  tindrà lloc a la sala d’actes del Departament de Territori i Sostenibilitat situada a l’Avda. Josep Tarradellas, 2-6 de Barcelona.

Per consulta sobre les inscripcions, posar-se en contacte amb el Sr. Xavier Mato.

 

(Font/Imatge: Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores)

Publicat el 20 de desembre del 2017