Jornada sobre l’Eurocodi 7 i les guies pel projecte de cimentacions en obres

Jornades sobre l’Eurocodi 7 i les guies per al projecte de cimentacions en
obres de carreteres amb l’Eurocodi 7.

Data: 2 i 3 d’octubre de 2019
Lloc: CEDEX – Madrid

Més informació:

https://apps.fomento.gob.es/CVP/listapublicaciones.aspx?c=Carreteras

Documents adjunts Jornada sobre l’Eurocodi 7 i les guies pel projecte de cimentacions en obres:
Publicat el 16 de setembre del 2019