JORNADA TÈCNICA “GEOENERGIA A CATALUNYA”

El proper dia 29 de novembre, l’ICGC acollirà la primera jornada tècnica de la col·lecció “GeoEnergia a Catalunya”. Aquesta primera jornada té per objectiu ajudar a difondre el potencial de solucions híbrides per a l’autoconsum energètic elèctric i tèrmic amb energia solar fotovoltaica/ tèrmica combinada amb energia geotèrmica i l’ús de sistemes d’emmagatzematge per climatització i producció d’aigua calenta sanitària.

Per a més informació: https://www.icgc.cat/L-ICGC/Agenda/Jornades-Tecniques-GeoEnergia-a-Catalunya-.-Num.-01.

Publicat el 10 de gener del 2020