JORNADA TÈCNICA SOBRE MECÀNICA DE ROQUES I GEOLOGIA ESTRUCTURAL

La Jornada Tècnica de 2021 reprèn el tema i els ponentes previstos per al 2020. J. Cosgrove (Imperial College), P. Vaskou (Francia) i J.M. Insúa Arévalo (UCM) impartiran les seves conferències sobre MECÀNICA DE ROQUES I GEOLOGIA ESTRUCTURAL.

En aquesta mateixa jornada s’entregarà el reconeixement com a Soci d’Honor al Professor Eduardo Alonso (UPC) per la seva gran contribució a la nostra ciència.

La Jornada també tindrà la participació de Carmen Covadonga García Fernandez (UNIOVI), guanyadora del Premi SEMR a joves investigadors 2020 i que farà un repàs al treball premiat “Mecanisme d’inici de la ruptura en materials de comportament fràgil, sota condicions traccionals”.

Us podeu inscriure de forma gratuïta al següent enllaç: https://www.semr.es/actividades/jornada-tecnica-2021/

Publicat el 15 de abril del 2021