La Comissió Europea farà seguiment del pla hidrològic de l’Ebre

El compliment del cabal mínim per part del Govern espanyol és la preocupació de Brusel·les

La Unió Europea considera fonamental l’establiment d’un cabal fluvial mínim que no malmeti el medi ambient i que asseguri el bon estat de les aigües superficials. Per això, la Comissió Europa ha manifestat que seguirà de prop l’evolució del pla de la Conca de l’Ebre i que vetllarà pel respecte del cabal mínim per part del Govern espanyol.

La directiva marc sobre l’aigua disposa que només es podran atorgar noves concessions un cop els plans de la conca hagin determinat el cabal mínim necessari pel manteniment ecològic de tots els trams fluvials.

El Punt

Publicat el 17 de març del 2010