La divergència entre urbanisme i hidrologia

L’auge constructor no es corresponia amb el repartiment de recursos hídrics, tal i com denuncia el Defensor del Poble

És necessari assegurar l’abastiment d’aigua a les noves construccions, tal i com la llei disposa. Però l’auge urbanístic va dur a la situació que denuncia un informe del Defensor del Poble, Enrique Múgica: els recursos hídrics no sempre han acompanyat a l’ordenació del territori.

Aquest estudi exposa 300 queixes i 46 conclusions, la més important de les quals és que desaconsella aquella construcció que no asseguri la recepció d’aigua. Els experts recomanen que la provisió d’aigua es calculi en funció de la demanda, considerant la població real permanent, i la seva projecció futura.

A la geografia espanyola hi ha múltiples exemples d’urbanitzacions amb mancances d’abastiment d’aigua, com són els casos de Seseña o La Loma (Castro Urdiales, Cantàbria). Alguns dels darrers efectes destructius de les inundacions sobre vivendes s’expliquen, d’acord amb els experts, pels excessos urbanístics comesos a Madeira (Portugal) i a Andalusia.

Cinco Días

Publicat el 23 de març del 2010