La Lluna també tremola

Les sacsejades al satèl·lit són més freqüents i duradores que els sismes de la Terra

Un terratrèmol en sentit estricte és un moviment que afecta a la Terra, però la Lluna també pateix les seves pròpies tremolors. Els sismògrafs instal·lats pels astronautes entre 1969 i 1972 van reportar dades fins el 1977 de l’activitat del satèl·lit. Aquests sismes lunars són més freqüents i duradors que els terrestres: tots s’allarguen més enllà dels 10 minuts.

La tipologia de les sacsejades lunars comprèn quatre perfils. Les trepidacions profundes, a 700 kilòmetres de profunditat, són probablement originades per les deformacions resultats de les forces de marea provinents de la Terra. Les vibracions ocasionades per l’impacte dels meteorits tenen major o menor intensitat depenent de la velocitat i la grandària del cos impactant. L’expansió de l’escorça lunar determina el tercer tipus de tremolor, mentre el quart esdevé a tan sols 20 o 30 kilòmetre de profunditat.

Aquests darrers sismes serien els més preocupants per a les hipotètiques construccions humanes, tal i com exposa Clive R. Neal, l’investigador que ha encapçalat un equip científic en l’estudi de les dades que els sismògrafs lunars van reportar durant els anys 70.

ABC

Publicat el 30 de març del 2010