La necessitat d’un servei geològic estatal

Els geòlegs Juan José Durán Valsero i Roberto Martínez Orío remarquen la importància de l’IGME

El paper de l’Instituto Geológico y Minero de España com a servei geològic nacional es troba en perill, segons han denunciat els geòlegs Juan José Durán Valsero i Roberto Martínez Orío en un article publicat al diari El País el passat 2 de març.

Aquests dos experts han alertat de tres fets que posen en perill el futur de l’IGME: la dualitat Organisme Públic d’Investigació-Servei Geològic Nacional, que ha perjudicat les funcions del servei geològic; l’amenaça de la nova Llei de la Ciència, que possibilita al Govern la supressió de qualsevol OPI; i les retallades derivades de la crisi, que han fet caure en els dos darrers anys del pressupost del IGME en un 45%.

El País

Publicat el 9 de març del 2011