La petrolera Repsol espera permís per explotar 2 pous a més profunditat

Preveu disposar duna declaració d’impacte ambiental favorable cap al mes de febrer

Aquests dos pous, el Montanazo i el Lubina, ubicats a 736 i 663metres de profunditat sota el nivell del mar respectivament, permetrien elevar a 8.000 barrils diaris la producció, que actualment és de 2.000 barrils.

El tràmit per poder arribar a quadruplicar el volum dextracció de cru està en mans del Ministeri de Medi Ambient, la declaració favorable del qual derivaria en l’autorització que ha de concedir el Ministeri d’Indústria.

Daltra banda, Greenpeace sol·licita que la declaració dimpacte ambiental per aquests pous sigui negativa ja que el nou vessament de la plataforma Casablanca, a on anirien connectats els dos pous, reafirma la mala gestió de la seguretat que s’està portant a terme en aquest jaciment.

A més, segons lorganització ecologista, es podria evitar lobertura de nous pous si es millorés leficiència en el transport del cru. També van establir paral·lelismes amb l’accident que va tenir lloc al golf de Mèxic l’estiu passat, al que Josep Beltran, portaveu de Repsol va argumentar que son dos casos completament diferents ja que es tracta d’una profunditat, una pressió i unes quantitats d’extracció que resulten incomparables.

El Periódico

Publicat el 28 de desembre del 2010