La preservació del paisatge, present en els plans urbanístics gironins

El catàleg paisatgístic de Girona inclou 26 unitats

Les comarques gironines ja disposen dun catàleg del seu paisatge, com els de les Terres de Lleida, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Aquest document aplega 26 unitats paisatgístiques i serveix per a què es tinguin en compte les diverses especificitats paisatgístiques en actuacions de planificació urbanística i sectorial, infraestructures i energia.

Sota la coordinació de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, el catàleg és fruit dels esforços de la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest treball no té en compte límits administratius, sinó particularitats geològiques, naturals, culturals i fins i tot limaginari col·lectiu de cada zona. El treball científic i tècnic ha estat complementat per les aportacions de la ciutadania.

El Punt

Publicat el 2 de desembre del 2010