La segregació de COLGEOCAT ja està en marxa

COLGEOCAT i l’ICOG es reuneixen a Madrid.

El passat dilluns 4 de febrer, el President i Vicepresident de COLGEOCAT es van reunir amb el President D. Luis Suarez i el Tresorer D. Carlos Duch de la Junta de Govern de l’ICOG, per presentar oficialment les signatures recollides dels col·legiats de la Delegació a Catalunya que han mostrat el seu recolzament a la creació d’un col·legi autonòmic amb entitat jurídica pròpia: més del 75% del total del cens de la Delegació, tal i com recull el punt 1 de l’article 160 del Reglament de Règim Interior de l’ICOG, aprovat per Assemblea General Ordinària el 14 d’abril del 2012.

La Junta de Govern de l’ICOG traslladarà la sol·licitud a l’Assemblea General Ordinària, a celebrar el proper mes d’abril, que haurà de pronunciar-se i resoldre tal i com indica el punt 2 del mateix article del RRI.

S’inicia doncs el procés de creació del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, d’àmbit autonòmic.

Durant el temps d’impàs, treballarem per tal que el futur Col·legi de Geòlegs de Catalunya sigui una realitat que reculli les vostres necessitats i les tradueixi en serveis.
Per això, us demanem a tots la vostra implicació, fent-nos arribar les vostres opinions, suggeriments, mancances, i tot allò que considereu que el nou col·legi ha d’oferir per representar els interessos dels professionals de la geologia al territori català, un col·legi que respongui a la idiosincràsia de la nostra professió al nostre país, i que esdevingui alhora una eina per sincronitzar sinèrgies i esforços amb la resta d’entitats col·legials de l’Estat, com l’ICOG i l’ICOGA a Andalusia.

Arriba el moment que els col·legiats catalans decidiu el model i l’estructura de l’entitat professional que us ha de representar.

A tots us volem agrair el vostre suport.

(Imatge: presentació signatures COLGEOCAT-ICOG)

Publicat el 6 de febrer del 2013