LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA. 1er DEBAT

Transició energètica: què esperem?

Dimecres 15 de novembre se celebrarà el primer del cicle de debats sobre la transició energètica.

En aquesta primera taula es presentaran els resultats preliminars del model 2050.cat consistent en l’adaptació de l’eina Pathways 2050 a Catalunya.

Aquests resultats s’obtenen en base a la projecció esglaonada a l’horitzó 2050 dels escenaris bàsics de transició energètica i descarbonització de l’economia seguint les pautes del Roadmap 2050, del darrer Winter Package de la Comissió Europea i atenent a les indicacions del Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya així com de la futura llei del Canvi Climàtic.  

Els objectius de la transició energètica – energia neta per a tots els ciutadans – són tecnològicament viables però ens enfrontem a obstacles considerables per assolir-los.  També en la primera taula es debatran els reptes que caldrà superar en diversos àmbits, tan financers i socials com regulatoris i polítics.   

Es pot consultar el programa detallat al següent ENLLAÇ.

La jornada està organitzada per la Comissió dEnergia dels Enginyers Industrials de Catalunya i la Comissió dEconomia i Sostenibilitat del Col∙legi dEconomistes de Catalunya, i se celebrarà a l’Auditori Pompeu Fabra del COEIC, Via Laietana, 39, 5a planta de Barcelona, de 9 a 14 h.

L’assistència és lliure, si bé és imprescindible inscriure’s prèviament.

 

(Font/Imatge: COEIC)

Documents adjunts LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA. 1er DEBAT:
Publicat el 19 de octubre del 2017